RODO

Przekazujemy Państwu poniżej informacje o przetwarzaniu danych osobowych
przez EEN Konsorcjum Polska Wschodnia

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe – są to dane, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację osób fizycznych takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu , adres e-mail oraz adres do korespondencji.

 • EEN Konsorcjum Polska Wschodnia zbiera powyższe dane w związku z prowadzoną działalnością w zakresie:
 • świadczenia usług informacyjno-doradczych i udzielania odpowiedzi na zapytania skierowane przez przedsiębiorcę;
 • poszukiwania partnerów zagranicznych za pośrednictwem ośrodków EEN za granicą lub bezpośrednio w kontakcie z firmami zagranicznymi – przekazania danych firmy zgłaszającej się
 • poprzez stronę konsorcjum podmiotowi zagranicznemu;
 • badania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa;
 • organizacji spotkań międzynarodowych w czasie targów branżowych i misji handlowych;
 • rejestracji firmy – danych teleadresowych w systemie KE;
 • wysyłki newslettera od osób/firm, które wyraziły na to zgodę;

Przetwarzamy Państwa dane również w celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

Kto przetwarza Państwa dane:

 • Administratorem Państwa Danych Osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z usług EEN Konsorcjum Polska Wschodnia (Enterprise Europe Network – East Poland) jest Lubelska Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-120) ul. Złota 59 KRS0000052371.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane również przez członków konsorcjum EEN Polska Wschodnia, w którym Lubelska Fundacja Rozwoju jest koordynatorem. W skład konsorcjum, wraz z Lubelską Fundacją Rozwoju, wchodzi:
  • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
  • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
  • Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie,
  • Politechnika Lubelska.
 • Państwa dane osobowe są udostępniane ośrodkom EEN w całej Europie, Komisji Europejskiej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie podpisanych umów .

 

Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na nas w związku z prowadzoną działalnością i realizacją umów zawartych Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Komisją Europejską – do czasu wypełnienia przez Lubelską Fundację Rozwoju tych obowiązków.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi:
Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia .
W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Państwu prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przeniesienia danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Skąd pozyskujemy Państwa dane:
Gromadzone przez Lubelską Fundację Rozwoju dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa i ujawniane są głównie w formularzach kontaktowych, zgłoszeniach na szkolenie lub imprezy międzynarodowe.

 

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Inspektora Ochrony Danych – Modestę Wiśniewską – z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres:

Lubelska Fundacja Rozwoju
Inspektor Ochrony Danych
20-111 Lublin , Rynek 7
poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@lfr.lublin.pl

 

Pozostałe informacje:

Informujemy, że podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. W oparciu o podane dane osobowe nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą one przedmiotem sprzedaży. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem oraz w celu wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego.

 

Polityka prywatności:
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie www.een-polskawschodnia.pl zostały określone w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK POLSKA WSCHODNIA
realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.