Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej: sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej, gotowych do wejścia na rynek krajowy lub zagraniczny z innowacyjnym produktem (wyrobem lub usługą) przygotowanym w ramach Platformy startowej.

Planowany termin naboru:  04.01.2022 19.05.2022

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie mogą składać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
  • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz uzyskały Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej, wystawiony przez Platformę Startową nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.
  • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej
  • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji
  • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa
  • nie dokonali podziału zysków i nie zostali utworzeni w wyniku połączenia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Koszty związane z realizacja projektu obejmują kategorie:

  1. koszty zakupu usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
  2. koszty wynagrodzenia pracy personelu projektu
  3. koszty zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
  4. koszty organizacji i przeprowadzenia działań promocyjno-informacyjnych, a także służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 000 000,00 zł. 

Informacja źródłowa: https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/11-platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-112-rozwoj-startupow-w-polsce-wschodniej-1-2/

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK POLSKA WSCHODNIA
realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.