W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej, unii celnej i rynku wewnętrznego przedsiębiorcy zetknęli się z szeregiem utrudnień, z jakimi do dnia 1 stycznia 2021r. nie mieli do czynienia. W wymianie handlowej i międzynarodowej pojawiły się bariery, z jakimi dotychczas się nie spotkano. Mimo podpisania umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią konsekwencje, z jakimi mierzą się administracja, przedsiębiorcy, ale i osoby prywatne są dotkliwe i będą miały dalekosiężne skutki.

Re_Open UK program realnej pomocy dla firmy, które poniosły straty w wyniku Brexitu.

Program Re_Open UK jest skierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu Brexitu. Firmy, których specyfika działalności opierała się na współpracy z Wielką Brytanią mogą otrzymać realną pomoc dzięki programowi realizowanemu przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Na niwelowanie strat związanych
z opuszczeniem przez UK Unii Europejskiej przeznaczona została kwota przeszło 500 mln PLN. Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie RP,
w szczególności do MŚP

Dofinansowania mają charakter celowy i wypłacane są w Euro, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza przy planach inwestycyjnych, prowadzących do otwarcia nowych rynków. Nabory do wypłat prowadzone są na zasadzie składania wniosków o dofinansowanie, które podlegają ocenie przez zespół ekspertów.

Aby jak największa liczba przedsiębiorców mogła skorzystać z Programu w całym kraju zostanie przeprowadzona kampania informacyjna po Polsce, obejmująca zarówno spotkania stacjonarne, jak i webinary. Dzięki tej inicjatywie, każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z założeniami Programu, zasadami przyznawania środków oraz uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania.

Typy działań, na które można przeznaczyć wsparcie :

  1. Nowe kierunki eksportu (sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach  gospodarczych);
  2. Re_start inwestycyjny (sfinansowanie inwestycji wspierających nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa);
  3. Akcja adaptacja do zmian (koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z brexit);
  4. Brexit bez straty (zwrot kosztów z typów 1,2,3 poniesionych od 1 stycznia 2020  r.).

Pierwsze trzy typy projektów można ze sobą łączyć,

co daje szerokie spektrum wsparcia dla przedsiębiorców – od imprez targowych po inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także stworzenie strategii i nowych modeli biznesowych. Wszystkie działania mają na celu pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowych warunków rynkowych.

Strona programu: https://reopen.biz/
Program: https://reopen.biz/wp-content/uploads/2022/06/Pogram-Re_Open-UK-1.pdf
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź
info@reopen.biz

tel. 42 275 50 89

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK POLSKA WSCHODNIA
realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.