POLSKA | KONSORCJUM POLSKA WSCHODNIA

Sukces olsztyńskiej firmy VISUS VR

Sukces olsztyńskiej firmy VISUS VR

VISUS VR zgłosiła się do ośrodka sieci Enterprise Europe Network (EEN) przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (WMARR S.A.) w Olsztynie zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu działalności, czyli w 2020 roku i jest klientem sieci do teraz.

Firma oferuje nowe narzędzie szkoleniowe uczące pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego oraz edukacji zdrowotnej za pomocą gogli VR. To interaktywne symulacje medyczne, które łączą 3 immersyjne technologie wirtualnej rzeczywistości: interaktywną aplikację VR, film sferyczny 360 stopni 3D oraz film 180 stopni 3D, odtwarzane za pomocą lekkich i mobilnych gogli VR do użytku osobistego.

Od 2020 roku VISUS VR skorzystała z wielu usług sieci Enterprise Europe Network, które przyczyniły się do rozwoju firmy oraz szybkiego skalowania swojej działalności. Uzyskane dofinansowanie, udział w szkoleniach, przeprowadzony audyt innowacyjności oraz szeroka i aktywna promocja sprawiły, że firma jest dziś rozpoznawalna w kraju i za granicą.

Ponad 500 mln czeka na polskich przedsiębiorców

Ponad 500 mln czeka na polskich przedsiębiorców

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej, unii celnej i rynku wewnętrznego przedsiębiorcy zetknęli się z szeregiem utrudnień, z jakimi do dnia 1 stycznia 2021r. nie mieli do czynienia. W wymianie handlowej i międzynarodowej pojawiły się bariery, z jakimi dotychczas się nie spotkano. Mimo podpisania umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią konsekwencje, z jakimi mierzą się administracja, przedsiębiorcy, ale i osoby prywatne są dotkliwe i będą miały dalekosiężne skutki.

Re_Open UK program realnej pomocy dla firmy, które poniosły straty w wyniku Brexitu.

Program Re_Open UK jest skierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu Brexitu. Firmy, których specyfika działalności opierała się na współpracy z Wielką Brytanią mogą otrzymać realną pomoc dzięki programowi realizowanemu przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Na niwelowanie strat związanych
z opuszczeniem przez UK Unii Europejskiej przeznaczona została kwota przeszło 500 mln PLN. Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie RP,
w szczególności do MŚP

Dofinansowania mają charakter celowy i wypłacane są w Euro, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza przy planach inwestycyjnych, prowadzących do otwarcia nowych rynków. Nabory do wypłat prowadzone są na zasadzie składania wniosków o dofinansowanie, które podlegają ocenie przez zespół ekspertów.

Aby jak największa liczba przedsiębiorców mogła skorzystać z Programu w całym kraju zostanie przeprowadzona kampania informacyjna po Polsce, obejmująca zarówno spotkania stacjonarne, jak i webinary. Dzięki tej inicjatywie, każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z założeniami Programu, zasadami przyznawania środków oraz uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania.

Typy działań, na które można przeznaczyć wsparcie :

  1. Nowe kierunki eksportu (sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach  gospodarczych);
  2. Re_start inwestycyjny (sfinansowanie inwestycji wspierających nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa);
  3. Akcja adaptacja do zmian (koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z brexit);
  4. Brexit bez straty (zwrot kosztów z typów 1,2,3 poniesionych od 1 stycznia 2020  r.).

Pierwsze trzy typy projektów można ze sobą łączyć,

co daje szerokie spektrum wsparcia dla przedsiębiorców – od imprez targowych po inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także stworzenie strategii i nowych modeli biznesowych. Wszystkie działania mają na celu pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowych warunków rynkowych.

Strona programu: https://reopen.biz/
Program: https://reopen.biz/wp-content/uploads/2022/06/Pogram-Re_Open-UK-1.pdf
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź
info@reopen.biz

tel. 42 275 50 89

Amsterdam Free From Food 2022 – spotkania biznesowe dla branży spożywczej, 22-24 listopada 2022 (hybrydowo), Amsterdam

Amsterdam Free From Food 2022 to wydarzenie matchmakingowe, organizowane przez  holenderski ośrodek Enterprise Europe Network, które gromadzi firmy (zarówno kupujących, jak i dostawców) z wielu krajów europejskich. Jest to niepowtarzalna okazja do pozyskania nowych kontaktów biznesowych i kontraktów. Spotkania będą odbywały się w wydzielonym miejscu i będą umawiane z wyprzedzeniem za pomocą strony internetowej.

Tegoroczna edycja wydarzenia będzie miała charakter hybrydowy, spotkania odbędą się:

Agenda wydarzenia

Poruszane tematy:

Dlaczego warto wziąć udział?

Producenci –  mają możliwość zaprezentować swoje produkty na nowych rynkach
Nabywcy –  mogą znaleźć wykwalifikowanych europejskich dostawców 
Twórcy produktów – mogą znaleźć partnerów do dyskusji na temat nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań

Katalog uczestników

 

 

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie jest możliwa do 21 listopada 2022 roku.

 

Poprzez to wydarzenie Enterprise Europe Network dąży do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, 2 (Zero głodu) i 12 (Zapewnienie zrównoważonego modelu konsumpcji i produkcji).

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi biurami regionalnymi.

DEICy 2022 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity – globalne wyzwania i możliwości w transformacji cyfrowej, 21-25 listopada 2022, online

Gospodarka cyfrowa kształtuje się na naszych oczach i stwarza nowe wyzwania i możliwości. Transformacja cyfrowa jest uwarunkowana ciągłym przyspieszaniem i intensyfikacją procesów cyfryzacji z wykorzystaniem różnych technologii cyfrowych. Ta nowa cyfrowa rzeczywistość stwarza nowe możliwości dla przedsiębiorstw, ale pojawiają się również nowe zagrożenia cybernetyczne, które kreują nowe potrzeby i rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Inspirujące sesje plenarne, warsztaty informacyjne i spotkania b2b podczas DEICy 2022 to możliwość zdobycia wiedzy i nowych kontaktów biznesowych i naukowych. Wydarzenie jest organizowane przez nasz partnerski ośrodek Enterprise Europe Network  – DELab działający na Uniwersytecie Warszawskim.

Celem tego międzynarodowego wydarzenia jest stworzenie silnej sieci instytucji badawczo-rozwojowych, partnerów biznesowych i przemysłowych, instytucji europejskich i krajowych, organizacji pozarządowych dla lepszego poznania i zrozumienia transformacji cyfrowej w obszarach: gospodarka i społeczeństwo cyfrowe, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, nauka o danych, przemysł 4. 0, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, druk 3D, robotyka i automatyka, czujniki, cyfrowa symulacja procesów produkcyjnych i logistycznych, CAD/CAM/CAE/Digital Twin, cloud computing, cyfryzacja oferty produktów i usług, technologia 5G, oprogramowanie dla biznesu i wiele innych.

Wydarzenie odbędzie się w terminie 21-25 listopada 2022 w formie wirtualnej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

Agenda wydarzenia

Katalog uczestników  (każdego dnia rejestrują się nowe firmy i instytucje).

Wydarzenie wspierać będą warsztaty „Cyfrowa gospodarka, Internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo – nauka i praktyka”, które będą przestrzenią do prezentacji wyników badań uczelni i rozwiązań biznesowych. Zainteresowanych prezentacją prosimy o kontakt z Tomaszem Krawczykiem: tj.krawczyk@uw.edu.pl lub Joanną Kołodziejską: j.kolodziejska@delab.uw.edu.pl

 

Dofinansowana misja wyjazdowa dla importerów wina – 22-23 lutego 2023, La Rioja (Hiszpania)

Dofinansowana misja wyjazdowa dla importerów wina – 22-23 lutego 2023, La Rioja (Hiszpania)

Hiszpański ośrodek Enterprise Europe Network  – Business Federation of La Rioja (FER) organizuje w dniach 22 – 23 lutego 2023 roku misję handlową dla importerów wina.

Wydarzenie obejmuje:

Uczestnicy

Importerzy/dystrybutorzy  posiadający zdolność nabywczą (minimalny obrót 500.000 €/rok), firmy działające minimum 3 lata. 

Lokalizacja

Logrońo jest finansową stolicą La Rioja, regionu położonego w dolinie rzeki Ebro w północnej Hiszpanii. którego warunki gruntowe i klimatyczne sprzyjają długiej tradycji w produkcji wysokiej jakości win, warzyw i innych produktów rolno-spożywczych.
Logrońo jest również jednym z najważniejszych miast na Szlaku Pielgrzyma do Santiago de Compostela. Skrzyżowanie o dużym znaczeniu kulturowym, które pozostawiło po sobie interesującą spuściznę zabytkową.
Lotnisko Logrońo-Agoncillo łączy miasto z Madrytem, a Bilbao jest najbliższym międzynarodowym portem lotniczym. Organizator wybierze dla uczestników najlepsze połączenia międzynarodowe.

Koszty udziału

Business Federation of La Rioja (FER) – główny organizator pokryje następujące koszty dla importerów:

Agenda wydarzenia

Katalog hiszpańskich winnic

video: The Rioja Wine Trade Mission 2019

Rejestracja

Rejestracja jest przewidziana do 31 grudnia 2022 roku.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z nami.

 

CSRD – unijna dyrektywa ws. raportowania informacji na temat zrównoważonego rozwoju przyjęta przez Europarlament. Kogo obejmie?

CSRD – unijna dyrektywa ws. raportowania informacji na temat zrównoważonego rozwoju przyjęta przez Europarlament. Kogo obejmie?

10 listopada 2022 r. Europarlamentarzyści 525 głosami za, 60 głosami przeciw i 28 głosami wstrzymującymi się, przyjęli dyrektywę w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). Za jej sprawą niemal 50 000 przedsiębiorstw w UE zobowiązanych będzie do gromadzenia i udostępniania informacji dotyczących ich wpływu na społeczeństwo i środowisko. Dziś podobny obowiązek dotyczy około 11 700 firm. CSRD ma wyeliminować zjawisko greenwaschingu, wzmocnić społeczną gospodarkę rynkową UE i nakreślić standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym.

Dotychczasowe regulacje dotyczące ujawniania informacji niefinansowych (NFRD – Non-Financial Reporting Directive) uznane zostały za niewystarczające. CSRD, w oparciu o wspólne kryteria zgodne z celami UE w zakresie klimatu, wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze dotyczące wpływu przedsiębiorstw na środowisko, prawa człowieka i społeczeństwo. Komisja przyjmie pierwszy zestaw standardów do czerwca 2023 r.

Aby zapewnić dostarczenie rzetelnych i wiarygodnych informacji, firmy będą zobligowane do poddawania się niezależnemu audytowi i certyfikacji. Dzięki temu inwestorzy będą mieli porównywalne i wiarygodne dane. Zagwarantowany ma być również cyfrowy dostęp do informacji o zrównoważonym rozwoju.

Kogo obejmą nowe przepisy?

Nowe wymogi sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju UE będą miały zastosowanie do wszystkich dużych firm, niezależnie od tego, czy są notowane na giełdzie, czy nie. Przedsiębiorstwa spoza UE prowadzące znaczną działalność w UE (o obrotach powyżej 150 mln euro w UE) również będą musiały spełnić te wymogi. MŚP notowane na giełdzie również zostaną objęte przepisami, ale będą miały więcej czasu na dostosowanie się do nowych zasad.

Co dalej?

Oczekuje się, że Rada przyjmie wniosek 28 listopada br., po czym zostanie on podpisany i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji.

Przepisy zaczną obowiązywać w latach 2024-2028:

Kontekst

W kwietniu 2021 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Jeszcze w 2018 r. Parlament wezwał do przeglądu NFRD, a w 2020 r. wydał zalecenia dotyczące zrównoważonego ładu korporacyjnego. CSRD jest jednym z fundamentów Europejskiego Zielonego Ładu i Agendy Zrównoważonego Finansowania oraz częścią szerszej polityki UE mającej na celu zobowiązanie firm do przestrzegania praw człowieka i zmniejszenia ich wpływu na planetę.

Źródła:

1.      https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49611/sustainable-economy-parliament-adopts-new-reporting-rules-for-multinationals

2.      https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0380_EN.html

 

Justyna Stawecka – Senior Expert

Centrum Badań i Projektów

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prawocheńskiego 9, PL 10-720 Olsztyn

T: +48 89 524 52 40 | e-mail: justyna.stawecka@uwm.edu.pl

FENG – nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – cykl spotkań online, 21-25 listopada 2022

FENG – nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – cykl spotkań online, 21-25 listopada 2022

Cykl spotkań dotyczący Programu FENG skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych firm. Wydarzenie pod nazwą InfoWeek Grupy PFR (Polski Fundusz Rozwoju) zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 został zatwierdzony przez Komisję Europejską pod koniec września 2022 r.  Pierwsze konkursy ruszą w pierwszym kwartale 2023. Czas przed ogłoszeniem pierwszych naborów wniosków jest świetnym momentem dla firm, aby zweryfikować plany rozwojowe, sprawdzić jakie możliwości daje nowy program i rozpocząć przygotowania. 

Spotkania

Spotkania odbędą się w terminie 21-25 listopada (codziennie, g. 12.00-13.00) odbędą się spotkania, podczas których przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN  i Polskiego Funduszu Rozwoju dostarczą praktyczną wiedzę z zakresu programu FENG.

Zgłoszenia

Udział w webinariach jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Wszystkie spotkania odbędą się w formule online. Zainteresowani programem mają możliwość wyboru bloków tematycznych i rejestracji na spotkania, które bezpośrednio odpowiadają ich zainteresowaniom i obszarom działania.

Zgłoszenia na spotkania można dokonać do 25 listopada 2022, do g. 11.00.

 

Informacja źródłowa: https://pfrsa.pl/aktualnosci/infoweek-grupa-pfr-przygotuj-firme-na-pozyskanie-dotacji-z-feng.html?_ga=2.172072736.2097161488.1668674579-666759012.1649072302

Interpoma Business Match 2022 – spotkania biznesowe dla sektora jabłek, 17-18 listopada 2022 (online)

Włoski ośrodek Enterprise Europe Network z Bolzano organizuje  w dniach 17-18 listopada 2022 roku wirtualne wydarzenie brokerskie Interpoma Business Match odbywające się przy okazji targów Interpoma 2022.

Interpoma to jedyne międzynarodowe targi poświęcone wyłącznie światu jabłek, od produkcji po przechowywanie i marketing. Interpoma to międzynarodowa platforma, która gromadzi ekspertów od jabłek z całego świata, którzy przedstawiają swoje pomysły, produkty, technologie, projekty i oferują innowacyjne rozwiązania.

Południowy Tyrol, ze swoimi 18 000 hektarami ziemi uprawnej, jest największym zamkniętym obszarem uprawy jabłek w Europie i należy do najważniejszych pod względem technicznym obszarów uprawiających jabłka na świecie.

Obszary tematyczne:

Dla kogo?

Spotkania skierowane są w szczególności do:

Uczestnicy będą mieli możliwość spotkania online firm południowotyrolskich, włoskich i międzynarodowych. Jest to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów w celu zainicjowania współpracy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja

Rejestracja na spotkania jest możliwa do 18 listopada br.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z nami.

Spotkania b2b dla producentów i importerów ekologicznych produktów spożywczych, 16-17 listopada 2022, Malmö (Szwecja)

Szwedzki ośrodek Enterprise Europe Network organizuje spotkania biznesowe dla kupujących i producentów z sektora ekologicznych produktów spożywczych pn. NOFF & ELS matchmaking 2022

Wszystkie spotkania odbędą się na miejscu  w dniach 16-17 listopada 2022 roku podczas targów Nordic Organic Food Fair i Eco Living Scandinavia w Malmö w Szwecji. Połączone targi są wiodącymi targami w regionie nordyckim w zakresie żywności ekologicznej, napojów, zdrowia, piękna i zrównoważonego życia.

Rejestracja

Rejestracja jest możliwa do 11 listopada 2022 roku.

Katalog zarejestrowanych uczestników

Koszty

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Producenci ponoszą koszty dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie.

Kupujący mają możliwość skorzystania z programu Hosted Key Buyer Programme.

Importerzy przyjęci do programu mają zapewnione:

– pokrycie kosztów podróży (do wartości 200 euro)
– jedną noc w hotelu goszczącym w dniu 16 listopada 2022 r.
– zwrot kosztów za lunch – do 250 SEK za dzień (max. 2 dni)
– dostęp do saloniku VIP
– bezpłatne przekąski serwowane w salonie VIP przez dwa dni trwania imprezy
– zaproszenie na Natural & Organic Awards Scandinavia 2022, odbywające się w środę 16 listopada od godziny 17.00

Szczegóły dotyczące programu Hosted Key Buyer: https://noff-and-els-matchmaking-2022.b2match.io/page-2631

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi biurami regionalnymi.

Spotkanie networkingowe: „Porozmawiajmy o trendach w branży rolniczej” 24.11.2022, Olsztyn

Spotkanie networkingowe: „Porozmawiajmy o trendach w branży rolniczej” 24.11.2022, Olsztyn

Firmy z branży rolniczej zapraszamy na spotkanie networkingowe, które odbędzie się 24.11.2022 (czwartek) w godz. 09:00 – 11:00 w budynku Starej Kotłowni (ul. Prawocheńskiego 9 Olsztyn, sala 2A). 

Celem naszych spotkań networkingowych jest przede wszystkim sieciowanie czyli zwiększenie sieci kontaktów, możliwość porozmawiania o problemach, wyzwaniach czy nowych projektach z firmami z tej samej branży, a zatem z kimś kto rozumie Cię najlepiej.

Chcemy jednak, żeby te spotkania dały uczestnikom coś więcej, wartość dodaną w postaci ciekawych informacji czy przydatnej wiedzy. Z naszych obserwacji i rozmów z klientami wynika, że obecna niestabilna sytuacja na świecie (pandemia, wojna) sprawiła, że przedsiębiorcy zaczęli się mocno koncentrować na „tu i teraz”. My chcemy im pokazać, że ważne jest również to co przed nami i stąd trendy jako temat przewodni naszych spotkań.

Piotr Wasyluk z firmy WASYLUK Projektowanie Kreatywne (jeden z autorów kierunku studiów „Analiza i kreowanie trendów” na UWM) specjalnie na potrzeby tego cyklu spotkań przeprowadzi analizę a następnie zapozna uczestników z aktualnymi trendami – zarówno tymi globalnymi wpływającymi pośrednio na branże jak i tymi dotyczącymi ściśle konkretnych sektorów biznesu.

Program spotkania

Agenda nie jest rozpisana godzinowo, gdyż zależy nam na luźnej atmosferze spotkania. Plan jednak jest mniej więcej taki:
– przywitanie, parę słów o Centrum Innowacji i Transferu Technologii
– prezentacja uczestników – 2 minuty dla każdego
– trendy branżowe i głobalne // WASYLUK Projektowanie Kreatywne
– otwarta dyskusja: Czy globalne trendy są odczuwalne przez firmy z naszego regionu? Czy śledzenie trendów się opłaca? Jak z trendami radzą sobie nasze lokalne firmy? Gdzie szukać informacji o trendach?
– podziękowania, nieformalne rozmowy przy kawie

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego – ilość miejsc ograniczona!

Udział w spotkaniu jest bezpłatny a wydarzenie organizujemy w ramach działań sieci Enterprise Europe Network.

KALENDARZ WYDARZEŃ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK POLSKA WSCHODNIA
realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.