Komisja Europejska rozpoczęła ocenę rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z myślą o dalszym udoskonaleniu przepisów. Ogólnym celem tej oceny jest sprawdzenie, czy obecne unijne ramy prawne UE dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością działają zgodnie z oczekiwaniami i dają spodziewane rezultaty.

Przedmiotowa analiza ma na celu ocenę tego, w jakim stopniu sposoby podejścia, procedury i procesy określone w rozporządzeniu i jego wdrożenie przyczyniają się do ochrony zdrowia ludzi i zapewnienia efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Analiza koncentruje się na głównych wymogach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004. Obejmuje ona mianowicie podejście oparte na tworzeniu wykazów pozytywnych dozwolonych substancji, procesy oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem stosowane przez właściwe organy i podmioty działające na rynku oraz wdrażanie dobrej praktyki produkcyjnej, w tym wymianę informacji w ramach łańcuchów dostaw materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W niniejszym badaniu gromadzone są dane pochodzące od małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na potrzeby tej oceny. Bada się świadomość MŚP w zakresie ogólnych wymogów prawodawstwa dotyczącego materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz ich opinie na temat funkcjonowania przepisów. Ponadto w ramach badania gromadzi się informacje o sposobie, w jaki prawodawstwo wpływa na przedsiębiorstwa. Badanie dotyczy przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i obejmuje (lecz niewyłącznie) producentów materiałów wyjściowych, dystrybutorów, laboratoria specjalizujące się w badaniu zgodności, podmioty świadczące usługi gastronomiczne i detalistów.

Celem rozporządzenia jest również zapewnienie efektywnego funkcjonowania rynku Unii Europejskiej, tj. uniknięcie wprowadzenia ograniczeń lub ceł. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en

Zachęcamy Państwa do udziału w panelu konsultacyjnym w sprawie oceny przepisów dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wypełnione ankiety prosimy o przesyłanie na adres een@lfr.lublin.pl do 29 kwietnia 2019r.

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK POLSKA WSCHODNIA
realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.