Wszyscy posiadacze przełomowych pomysłów na rozwój biznesu i pustych portfeli mogą wreszcie odetchnąć z ulgą, bo nadszedł czas, kiedy brakom finansowym można zaradzić. Rozwiązaniem dla wielu rewolucyjnych idei jest EIC Accelerator, czyli konkurs, który pomaga rozwinąć koncepcję biznesową w gotowy do wprowadzenia na rynek produkt, usługę lub proces zgodny ze strategią rozwoju firmy. Jak powiedział Jack Canfield, „Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki”, dlatego wszystkim zastanawiającym się, czy warto – zalecamy zadbanie o wyniki. Przed złożeniem aplikacji należy opisać swój pomysł. Zanim to się stanie, warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi projektu oraz przydatnymi poradami.

Czym w takim razie jest konkurs EIC Accelerator?

EIC Accelerator to narzędzie finansowe kierowane do małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) ze wszystkich branż, w tym startupów działających for-profit, pochodzących  z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. EIC Accelerator ma na celu wspieranie ambitnych firm z nowymi pomysłami popartymi biznesplanem w celu opracowywania i komercjalizacji innowacyjnych produktów, usług i modeli biznesowych, a zatem dynamicznego przyspieszenia ich wzrostu na korzyść rozwoju całej gospodarki.

EIC Accelerator pomaga firmom szybko rozwinąć skrzydła. W zależności od tzw. poziomu gotowości technologicznej pomysłu (TRL), wyróżnia się odmienne formy finansowania inwestycji. Innowacyjne pomysły firm mogą znajdować się na różnych etapach wdrożenia i obejmować próby, tworzenie prototypów, walidację, demonstrację i testowanie w rzeczywistych warunkach czy też komercjalizację. Wnioskodawcy mogą zwiększyć swoje szanse na wsparcie, jeśli ich projekty przyczynią się do osiągnięcia co najmniej jednego celu Zielonego Ładu, o którym mowa w projekcie programu. Innowacje (technologiczne czy nie) muszą wykazywać wysoki potencjał wdrożenia na rynku europejskim i globalnym.

Jakie firmy kwalifikują się do uzyskania dofinansowania?

W dużym skrócie: gotowe na to i odpowiedniej wielkości. O dofinansowanie mogą wnioskować samodzielnie podmioty spełniające kryteria MŚP lub tzw. małych mid-caps zatrudniające do 500 osób i jednocześnie posiadające produkt lub rozwiązanie zaawansowane badawczo na poziomie gotowości technologicznej równym 5 lub 6,  co zgodnie z ustaloną kategoryzacją oznacza, iż dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Żeby zakwalifikować się do konkursu, należy spełnić chociaż jeden z niżej opisanych warunków dotyczący wielkości firmy:

 • start-up lub MŚP (w tym spin-out), siedziba zlokalizowana jest w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa
 • small mid-cap (do 500 pracowników) z siedzibą w państwie członkowskim UE lub krajem stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Do rozwoju przedsięwzięcia potrzeba dofinansowania w celu szybkiego zwiększenia skali, a działania są już na 9 poziomie gotowości technologicznej – np. komercjalizacja i wprowadzenie na rynek. W tym przypadku można wnioskować jedynie o rodzaj dofinansowania opisany niżej jako komponent inwestycyjny.
 • osoba fizyczna lub prawna po spełnieniu dodatkowych warunków związanych z obszarem prowadzenia działalności.

Bardzo ważny jest także poziom gotowości technologicznej (TRL), o czym szczegółowo opowiedzą nasi konsultanci w trakcie spotkania z zainteresowanymi przedstawicielami firm.

Jakie pomysły kwalifikują się do uzyskania dofinansowania?

Odpowiednie dla dotacji EIC Accelerator są te koncepcje, w przypadku których:

 • powstaje produkt/ usługa/proces charakteryzujący się wysokim ryzykiem,
 • źródłem są odkrycia naukowe, przełomowe odkrycia technologiczne (tzw. „deep tech”)
  lub radykalne, wykraczające poza schematy koncepcje,
 • jest potencjał do kreowania nowych lub dokonania przełomu na już istniejących rynkach i przyczynek do rozwoju innowacji społecznych,
 • jest potrzeba wysokiego poziomu finansowania przez długi czas, zanim inwestycja wygeneruje wystarczające zyski.

Jakie są rodzaje dofinansowań w konkursie EIC Accelerator?

Najprostszym źródłem finansowania pomysłów jest oczywiście dotacja. Przyznaje się ją, jeśli działanie dotyczy przede wszystkim innowacji technologicznej i projekt jest na 6-8 poziomie gotowości technologicznej (TRL).  Firmy mogą wówczas otrzymać od 0,5 do 2,5 mln euro. Mogą też wnioskować o wyższą lub niższą kwotę przy składaniu wniosku, ale musi to być racjonalnie uzasadnione.

Realizowane projekty mogą w pewnych okolicznościach wymagać dodatkowego finansowania, uzupełniającego tę dotację. Dla takich firm, jeśli tylko ich pomysły znajdują się na poziomie TRL 6-8, program Akcelerator EIC przewiduje finansowanie mieszane w formie inwestycji kapitału jako dodatku do dotacji. Maksymalna kwota tego komponentu wynosi 15 mln EUR. Finansowanie może być mieszane w różnych proporcjach w zależności od poziomu TRL pomysłu.

Innymi słowy, na to finansowanie składają się dwa elementy – grantowy i inwestycyjny:

 • grant (dotacja):
 • 2,5 mln €
 • poziom dofinansowania: 70%
 • okres trwałości projektu to max. 2 lata

 

Możliwe opcje grantów

“grant first“

“grant only”

dostępna, gdy innowacja nadal wymaga znaczącej ilości działań w celu walidacji i zademonstrowania jej w warunkach rzeczywistych, czyli gdy określenie jej potencjału komercyjnego nie jest jeszcze możliwe (niska gotowość technologiczna)

w celu pokrycia wydatków potrzebnych do uzyskania 5/6-8 poziomu gotowości technologicznej, bez jednoczesnego wnioskowania o komponent inwestycyjny

dostępna jest w chwili, gdy posiada się wystarczające środki własne na wdrożenie innowacji na rynek oraz zwiększenie skali działalności (9 poziom gotowości technologicznej)

 

 • komponent inwestycyjny:
 • 0,5 mln – 15 mln €, zazwyczaj w formie kapitału albo quasi-kapitału i w zamian za udziały spółki – max. 25%
 • długa perspektywa zwrotu (średnia to 7 – 10 lat)
 • jedyna opcja dla firm typu small mid-cap.

 

Ta forma finansowania to taki „zastrzyk gotówki” służący szybkiemu rozwojowi innowacji charakteryzującej się wysokim ryzykiem.

Realizacja projektów powinna trwać minimalnie 12 i maksymalnie 24 miesiące, chyba że potrzeba więcej czasu – wówczas dopuszczalne jest wydłużenie go przy odpowiednim uzasadnieniu.

Jak wygląda proces aplikacji do konkursu EIC Accelerator?

Możliwe są dwa warianty aplikacji: Accelerator Open, w którym przedsiębiorca sam określa tematykę wniosku i Accelerator Challenge, w ramach którego wnioskodawca  wpisuje się w jedną z określonych technologii strategicznych.  Więcej informacji na temat poszczególnych obszarów badawczych znajduje się w Programie Pracy EIC 2023.

Bez względu na wariant, w każdej aplikacji należy podać m.in. oczekiwane rezultaty związane z realizacją projektu, a także oszacować jego wpływ na przyszłą kondycję firmy, np. zatrudnienie, sprzedaż, wysokość jej obrotów czy rentowność.

Najpierw, w etapie pierwszym należy przygotować krótki wniosek tj. Short application, który obejmuje:

 • formularz online (ok. 5-stron),
 • prezentacja (10 slajdów),
 • video (3 minuty).

W etapie drugim składa się wniosek pełny. Na tym etapie wnioskodawcy mogą w ciągu  3 dni skonsultować wniosek i pomysł z dedykowanym Business Coachem. Następnie składa się full aplication. Są na to dwa terminy: 7 czerwca 2023 i 4 października 2023. Wniosek ocenia 3 ekspertów, a wynik jest znany po ok. 6 tygodniach.  W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca zaproszony jest do trzeciego etapu. Pomyślna ocena jest jednoznaczna z zaproszeniem na 30-minutowy panel ekspercki, w trakcie którego prezentuje się pomysł gronu ekspertów.

Jakie wydatki mogą być kwalifikowane w konkursie EIC Accelerator?

W katalogu wydatków kwalifikowanych znajdują się koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, tj.:

 • zakup towarów i usług,
 • licencje, oprogramowanie, wynajem laboratorium i urządzeń,
 • amortyzacja środków trwałych – koszty związane z użytkowaniem zakupionych i/lub własnych środków trwałych,
 • podwykonawstwo – koszty zleconych firmom zewnętrznym zadań,
 • wynagrodzenia – pracowników B+R, ale też kadry technicznej zatrudnionej na umowę o pracę, zlecenie czy B2B,
 • koszty podróży – związane z udziałem w spotkaniach projektowych,
 • rozwój i demonstracja technologii – testowanie w praktyce planowanych rozwiązań, produktu, usługi lub procesu: prototypowanie, skalowanie, itp.

Jaki jest całkowity poziom dofinansowania w konkursie EIC Accelerator?

Całkowity budżet programu wynosi 1 087,6 mln EUR, z czego większa część przeznaczona jest na nabór ogólny i prawie połowa – na nabór tematyczny.

W jaki sposób możemy pomóc przy aplikowaniu do konkursu EIC Accelerator?

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w złożeniu wniosku w konkursie EIC Accelerator. To wszystko w ramach usługi doradczej, która dotyczy:

 • zbadania kwalifikowalności wnioskodawcy w konkursie EIC Accelerator,
 • omówienia zasad ubiegania się o wsparcie i wyjaśnienia trudnych definicji (np. czym jest poziom gotowości technologicznej i jakie poziomy wyróżnione są w projekcie)
 • omówienia rodzajów aplikacji i doboru rodzaju odpowiedniego do potrzeb i sytuacji wnioskodawcy,
 • przeprowadzenia z klientem indywidualnych warsztatów pomocnych w napisaniu wniosku,
 • wsparcia w momencie składania aplikacji, czuwania nad prawidłowym jej przebiegiem i przekazaniem do instytucji zarządzającej.

Sukcesy osiągają ci, którzy próbują je osiągać. Zachęcamy do wykonania pierwszego kroku i skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego w programie EIC Accelerator.  Nasi konsultanci rozwieją Państwa wątpliwości, udzielą porad i zadbają, by wniosek trafił w odpowiednie ręce.

Zapraszamy do kontaktu:

Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Iwona Siembida kom: +48 572 243 183, e-mail: siembida@pfrr.pl

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK POLSKA WSCHODNIA
realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.