Urząd Marszałkowski opublikował na swojej stronie internetowej harmonogram konkursów na dotacje unijne na 2017 rok, które zostaną ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Poniżej przedstawiamy informacje o datach zaplanowanych konkursów przeznaczonych dla przedsiębiorców.

 

STYCZEŃ

1. konkurs w ramach działania 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”

 

Na co?
przedsięwzięcia  polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R

 

Maksymalna kwota wsparcia: 3.000.000 PLN

 

2. konkurs w ramach działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP” – dla średnich przedsiębiorstw

 

Na co?

  1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
  3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
  4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań

 

Maksymalna kwota wsparcia dla średnich przedsiębiorstw: 3.000.000 PLN

 

LUTY

1. konkurs w ramach działania 4.2 „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach”

 

Na co? (m.in.)

  1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
  2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
  3. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.

 

Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000 PLN

 

MARZEC

1. konkurs w ramach działania 3.6 „Marketing gospodarczy”

 

Na co?

udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu

 

Maksymalna kwota wsparcia: 80.000 PLN

 

MAJ

konkurs w ramach działania 1.2 „Badania celowe”

 

Na co?

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych.

 

Maksymalna kwota wsparcia: 3.000.000 PLN

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK POLSKA WSCHODNIA
realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.