I konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych (tj. z wyjątkiem takich krajów jak: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja).

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dla kogo

Rodzaj wnioskującego:

 • Mikrofirma
 • Mała i średnia firma
 • Duża firma
 • Konsorcjum
 • Organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę

Dofinansowanie

Dla organizacji badawczych (nie będących przedsiębiorcą) poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu;

W przypadku wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą, dofinansowanie udzielone na realizację projektu stanowi pomoc publiczną. Warunki i tryb udzielenia dofinansowania podlegają przepisom dotyczącym pomocy publicznej, w szczególności przepisom rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2020 poz. 1456)).

Maksymalna intensywność pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcy za pośrednictwem Centrum nie może przekroczyć:

 • w przypadku badań przemysłowych:
 • 80% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębiorców;
 • 75% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
 • 65% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców.
 • w przypadku prac rozwojowych:
 • 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębiorców;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
 • 40% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców.

Harmonogram konkursu

 • Data ogłoszenia konkursu: 01/07/2021
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 01/07/2021
 • Zakończenie naboru wniosków: 30/11/2021
 • Wyniki konkursu –  II kwartał 2022 r.
 • Publikacja listy rankingowej –  II kwartał 2022 r.

Informacja źródłowa: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-w-ramach-programu-innoglobo?fbclid=IwAR22IWT0SS1HPsz0LRrPSg0pHyD75aAGdO3Uh-kDVQwuk8EZDg8Z7Qrpt5U

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK POLSKA WSCHODNIA
realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.